Bättre sågning

Diarienummer
Koordinator SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG - Sveaskog Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Projektet syftar till att bedöma tekniska, ekonomiska och klimatmässiga nyttor och förutsättningar för att öka utbytet vid sönderdelning av timmer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas lägga den teoretiska och tekniska grunden för en mer lönsam sågverksproduktion som binder in mer CO2 i solida träprodukter under lång tid.

Planerat upplägg och genomförande

De teoretiska grunderna kommer att formeras genom seminarier och diskussioner mellan olika akademiska parter i projektet. Ansatser kommer att utvärderas, problemmodeller och illustrativa exempel kommer att tas fram och initiala tester kommer att genomföras. Industri och akademi kommer sedan att ställa upp behovs-specifikationer och därefter ta fram ritningar som motsvarar de specificerade kraven.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04493

Statistik för sidan