Bättre dialog genom sökning och bättre sökning genom dialog

Diarienummer 2013-03779
Koordinator FINDWISE AB
Bidrag från Vinnova 499 637 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa ett dialog-baserad söksystem som ska erbjuda nya sätt att söka fram information - inte bara med röst utan också via dialog. Systemet använder svenska som språk via tal och talsyntes. Den primära datan den jobbar med är turistinformation om Västsvenska museer och evenemang.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet blev en dialog-baserad webbapplikation där man antingen via röst eller genom att skriva text söker i turistinformation om Västsverige. Genom att använda sig av både tal och dialog och på det sättet vara interaktivt lämpar sig systemet till en större grupp (inte enbart datorkunninga) människor.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har Findwise samarbetat med Talkamatic, där Findwise har tagit ansvar för sökapplikationen som kan interagera med ett dialogsystem. Talkamatic har förbättrat sin dialoghanterare för att kunna samarbeta med Findwises teknik. Uppsättning av hela systemet som en webbapplikation har tagits hand om från båda parterna. Båda företag har utfört tester under projektets gång för att verifiera att komponenterna fungerar felfritt. Förbättringar har gjort efter kommentarer från potentiella kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.