Bas- Arbetsmarknadsintroduktion

Diarienummer 2014-05467
Koordinator Södertälje kommun - Vuxenutbildningen Södertälje
Bidrag från Vinnova 746 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att förbättra livssituationen för nyanlända analfabeter och kortutbildade och ta vara på den arbetskraftsresurs som dessa personer utgör. Målet har varit att utveckla en arbetsmarknadsintroduktion för målgruppen. Eleverna har genom en tidig kontakt med arbetsmarknaden fått en god kunskap om den svenska arbetsmarknaden och sina egna resurser/kompetenser och därmed på ett tidigt stadium påbörjat en process mot ett hållbart arbetsmarknadsinträde. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har utvecklats positivt både på lokal och övergripande nivå.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat fram och prövat ett kursinnehåll och metoder för en förberedande arbetsmarknadsintroduktion för målgruppen nyanlända kortutbildade och analfabeter i Sfi-bas-utbildningen. Resultatet är dokumenterade i en orienteringskursplan och en lärarhandledning. De regelverk hos Arbetsförmedlingen som varit ett hinder för ett samarbete som gynnar målgruppen har tydliggjorts, vid gemensamma workshops och möten, och dessa frågor har lyfts till Arbetsmarknadsdepartementet

Upplägg och genomförande

Arbetsmarknadskonsulenterna har i sin undervisning prövat kurssinnehåll och metoder som projektgruppen arbetat fram. En referensgrupp bestående av elever har gett värdefull feedback på arbetet, som bidragit till projektgruppen arbete. Projektet har kommit en bit på väg med att utveckla en förberedande arbetsmarknadsintroduktion för målgruppen och arbetet fortsätter. Erfarenheter från projektet har spridits i samband med studiebesök på Sfi-bas-utbildningarna, vid konferenser och seminarier där Sfi-bas medverkat och vi en intervju i tidningen ´Du och jobbet´

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.