Bakteriers sialinsyrametabolism innehåller möjliga kandidater för utveckling av nya antibakteriella läkemedel

Diarienummer 2017-00180
Koordinator Göteborgs Universitet - Inst. för kemi och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 5 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien
Ansökningsomgång Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Syfte och mål

Antibiotikaresistens rankas allmänt som en av de tre största medicinska globala utmaningarna. Sialinsyror är sockermolekyler som bland annat är bundna till komplexa kolhydrater i cellmembranet där de är involverade i många biologiska funktioner. Många patogena bakterier kan ta upp och bryta ner sialinsyra för utvinning av energi och/eller sialylera sina ytstrukturer för att på så sätt undgå värddjurets immunförsvar. Projektets mål är att utveckla inhibitorer för sialinsyratransportörer och enzymer involverade i dessa mekanismer.

Förväntade effekter och resultat

Genom att kombinera expertisen från tre akademiska grupper och två industriella partners är projektgruppens förhoppning att de framtagna inhibitorerna kan leda fram till en ny generation av nya antimikrobiella läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets parter kommer att fortsätta struktur-funktion studierna av sialinsyratransportörerna och de enzymer som inte strukturbestämdes under föregående projekttid. Projektet kommer även att utvärdera vilka av målproteinerna som är de bästa läkemedelskandidaterna. Vidare genomförs HTS-fragmentbaserad läkemedelsutveckling, in silico screening och strukturbaserad läkemedelsutveckling av de bästa läkemedelskandidaterna. De farmakokinetiska egenskaperna för de framtagna inhibitorerna utvärderas och optimeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.