Avgasanalys vid vakuumavgasning av stål

Diarienummer 2017-02529
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

I projektet utvärderas metoder att övervaka svavel/kväve/väte (S/N/H)-halterna i stål i realtid under rening. Målet att visa att minst en av de valda metoderna har potential att, efter anpassning och vidare utveckling, användas i stålverk för att i realtid ge en bild av de faktiska S/N/H-nivåerna i stålet under vakuumreningsprocessen.

Förväntade effekter och resultat

En realtidsövervakning av svavel/kväve/väte-halterna i stål under reningsprocesser skulle kunna ge bättre kunskap om den kritiska reningsprocessen, ge bättre förutsättningar att aktivt styra till exempel processtid och argonflöde, säkerställa att S/N/H-nivåerna är jämna och förutsägbara smälta efter smälta samt minimera behovet av ytterligare kemisk justering efter avslutad rening.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en teoretisk och praktisk förstudie där några olika metoder att mäta gasinnehåll testas i verklig process i ett stålverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.