Avfallslösningar - Agenda för kunddriven innovation och export

Diarienummer
Koordinator AVFALL SVERIGE
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En framgångsfaktor i uppbyggnad och utveckling av det svenska systemet för avfallshantering har bl a varit den samverkan som finns etablerad mellan olika aktörer. Tillsammans har dessa genom innovation skapat världsledande lösningar för avfallshantering. Intresset är stort från andra länder att ta del av den erfarenheten, men trots detta är den svenska exporten av kunnande och utrustning liten. Målet med detta projekt har varit att ta fram en agenda för hur export av svenska avfallslösningar kan öka genom att utifrån kundbehoven utveckla dessa till att passa exportmarknader.

Resultat och förväntade effekter

Ett exporterbjudande som genom innovation är anpassat till kundbehovet förväntas ha en större genomslagskraft på marknaden. En större exportvolym leder till ökad tillväxt och konkurrenskraft för svenska företag. Innovationssamarbetet som byggs upp förväntas också ha gynnsamma effekter på vidare utveckling av det svenska avfallshanteringssystemet, så att det blir än mer effektivt.

Upplägg och genomförande

Projektet organiseras inom ramen för Avfalls Sveriges pågående exportsatsning. Därigenom säkras genomförbarhet, uppbyggda nätverk och relationer samt kompetens inom området så att agendan är väl förankrad hos de parter som äger processen. I arbetet har ingått att bygga upp ett nätverk med kommunala och privata aktörer som arbetar med export, bygga upp ett svenskt erbjudande samt skapa förutsättningar för samverkan genom att ta fram verktyg och affärsmodeller. Studier av kundbehov har sedan genomförts mot vilka det svenska erbjudandet har analyserats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.