Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AVENIR - Alternativa Vägavgiftssystem och Individers Resval

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet ska flera alternativa vägavgiftssystem analyseras m a p välfärdseffekter för olika grupper av individer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det föreslagna projektet syftar till att skapa ett underlag för regeringens beslut om eventuell modifiering av avgiftssystemet. På sikt ska denna forskning leda till inrättning av sådana avgiftssystem som minskar trängseln, ökar framkomligheten och förbättrar miljön utan att i en onödig omfattning begränsa individers mobilitet.

Upplägg och genomförande

Alternativa vägavgiftssystem (scenarier) samt individgrupper för studien föreslås i samråd mellan projektgruppen och referensgruppen. Vi kodar avgiftssystem med angivna portalplaceringar, avgiftsbelopp och tidtabell och kör modellen för varje scenario varmed välfärdsmått beräknas för varje grupp. Välfärdseffekter för olika befolkningsgrupper jämförs mellan alternativen samt med Stockholmsförsökets vägavgiftssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03121

Statistik för sidan