AVENIR Alternative Road Charging Systems and Individuals Travel Choices

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration June 2009 - March 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03121

Page statistics