Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Syfte och mål

A-TEAM fas 1 syftar till att ta de första stegen inom tre olika scenarietyper med den forskning som kopplas till detta: metoderna själva, testsystemet och fältdataforskningen. Metodforskningen sker i syfte att tillåta det svenska fordonsklustret att utveckla funktioner långt framför de som är ledande idag vilket i sin tur tillåter fordonsklustret att bibehålla och stärka sin redan starka position i världen. Syftets samtliga mål nåddes.

Resultat och förväntade effekter

övergripande metod för framtagning av provmetoder och demonstratorer är validerad och kommer användas i kommande projekt. Metoderna används redan för utveckling av nya aktiva säkerhetsfunktioner- man har alltså effekt på säkerhetsmålet. Kartläggningen av forskningsbehovet har genererat flera lagda och planerade ansökningar om ytterligare forskningsprojekt. Kunskap som skapas i projektet får även effekt på den pågående standardiseringen av målatrapper. Provningseffektivitetsökning nåddes inte enbart med teknik- även med hjälp av organisations- och processåtgärder

Upplägg och genomförande

Projektet delades i sju arbetspaket- projektledning, förstudie, fältdatastudier, tre metodpaket och ett paket för demonstratorutveckling. Den övergripande metoden i projektet har fungerat bra men tydligare paket för dissemination, utvärdering och validering hade varit bra. Projektet har letts på två nivåer parallellt, dels på övergripande nivå i AP1, dels på detaljerad provgenomförandenivå. även denna modell har varit bra. Utmaningarna i den praktiska metodforskningen är stora vilket lätt leder till förseningar- bra detaljplanering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.