Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2014-01397sv.pdf (pdf, 1547 kB)

Syfte och mål

A-TEAM fas 1 syftar till att ta de första stegen inom tre olika scenarietyper med den forskning som kopplas till detta: metoderna själva, testsystemet och fältdataforskningen. Metodforskningen sker i syfte att tillåta det svenska fordonsklustret att utveckla funktioner långt framför de som är ledande idag vilket i sin tur tillåter fordonsklustret att bibehålla och stärka sin redan starka position i världen. Syftets samtliga mål nåddes.

Resultat och förväntade effekter

övergripande metod för framtagning av provmetoder och demonstratorer är validerad och kommer användas i kommande projekt. Metoderna används redan för utveckling av nya aktiva säkerhetsfunktioner- man har alltså effekt på säkerhetsmålet. Kartläggningen av forskningsbehovet har genererat flera lagda och planerade ansökningar om ytterligare forskningsprojekt. Kunskap som skapas i projektet får även effekt på den pågående standardiseringen av målatrapper. Provningseffektivitetsökning nåddes inte enbart med teknik- även med hjälp av organisations- och processåtgärder

Upplägg och genomförande

Projektet delades i sju arbetspaket- projektledning, förstudie, fältdatastudier, tre metodpaket och ett paket för demonstratorutveckling. Den övergripande metoden i projektet har fungerat bra men tydligare paket för dissemination, utvärdering och validering hade varit bra. Projektet har letts på två nivåer parallellt, dels på övergripande nivå i AP1, dels på detaljerad provgenomförandenivå. även denna modell har varit bra. Utmaningarna i den praktiska metodforskningen är stora vilket lätt leder till förseningar- bra detaljplanering har visat sig vara en framgångsfaktor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Diarienummer 2014-01397

Statistik för sidan