Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Avancerade testmetoder riktade mot det autonoma transportsystemet (ATLAS)

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-05423

Statistik för sidan