Avancerade testmetoder riktade mot det autonoma transportsystemet (ATLAS)

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 20161213