Avancerade testmetoder riktade mot det autonoma transportsystemet (ATLAS)

Diarienummer 2016-05423
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2019
Status Genomfört
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2016-04642-en