Avancerade modulära system för partikelacceleratorer

Diarienummer 2018-01796
Koordinator RECAB Embedded Computers AB
Bidrag från Vinnova 1 570 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utforma den första öppna standardsystemarkitekturen som kan erbjudas till partikelacceleratoranläggningar. Tanken är att tillhandahålla färdigmonterad och fullt konfigurerbar hårdvara och mjukvara, samt att utbilda personalen så att det fortsatta systemunderhållet och utvecklingen kan utföras av anläggningens ingenjörer.

Förväntade effekter och resultat

Datorystemen som utvecklats av Recab kommer att vara de första elektroniska instrumenten för partikelacceleratorer baserat på öppna standarder. Detta gör det möjligt för ägarna av tekniken att hålla kontroll över systeminfrastrukturen, funktionaliteten och underhållet med möjlighet till framtida vidareutveckling internt. Vi planerar att täcka nischen mellan de nuvarande inställningarna till utveckling av acceleratorutrustning. Vi kommer kunna erbjuda en balanserad lösning i form av ett färdigkonfigurerat system som även kan anpassas av användarna.

Planerat upplägg och genomförande

Stuide: En rapport om framtida kunders behov, teknisk beskrivning av de inbyggda systemen, villkoren för samarbete, inköp och leverans. Systemdesign Strategisk inköpsplanering Systemkomponentmontering och programmering Test och validering, dokumentation och revisionskontroll

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.