Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerade mjukmagnetiska material för högre effektivitet i batteridrivna system MAGMA

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB
Bidrag från Vinnova 2 060 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Hållbar metallindustri - Effektiva materialflöden

Syfte och mål

Inom modern kraftelektronik har de magnetiska komponenterna en kritisk roll i kraftomvandlingsprocessen. Materialurval är extremt viktigt för att uppnå den bästa balansen mellan funktionalitet och kostnad. Målet med projektet är att utveckla nya mjukmagnetiska material för att uppnå högre effektivitet och mindre storlek för kraftelektroniken. Olika tillgångavägssätt inom pulvermetallurgin kommer att utvecklas för att förbättra den elektromagnetiska prestandan av materialen mot nivåer alltmer krävda i olika applikationer.

Förväntade effekter och resultat

En lyckad utveckling av kostnadseffektiva tillverkningstekniker och skräddarsydda mikrostrukturer för mjukmagnetiska material förbättrar konkurrenskraften hos materialleverantören inom det snabbt växande området batteridrivna system. Hela värdekedjan drar nytta av en större efterfråga av tjänster. Slutanvändarna förstärker sin konkurrenskraft genom möjligheten att erbjuda produkter med högre prestanda, lägre vikt samt högre effektivitet. Behovet att generera elektricitet minskar.

Planerat upplägg och genomförande

Nya pulverlegeringar kommer med den senaste teknologin att designas och framställas som nanokompositstrukturer. Och ett nytänkande koncept där nitrider i Fe-baserade material, testas och utprovas för pulvermaterial. Iterativa försök utförs och utvalda varianter tas därefter fram som net shape-kompositmaterial. Egenskaperna och mikrostrukturen av de nya materialen studeras. Ett prototyptest kommer att genomföras. Potentiella nya applikationer för materialet, och de steg som krävs för implementering, identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2022

Diarienummer 2022-01598

Statistik för sidan