Avancerade akustikmetoder för kontroll av lågfrekventa buller i fordon

Diarienummer 2018-02041
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla innovativa metoder för bekämpning av lågfrekvent ljud i lätta fordon. Projektets mål är att: 1) utveckla ny process för att bestämma de referenssignaler som behövs för adaptiv kontroll av vägbuller; 2) utveckla metoder för multifunktionell modellering av huvudfältformer i kabin för optimering av aktiv bullerkontroll system; 3) utvärdera innovativa ljuddämparkoncept baserade på akustiskt metamaterial som är tillämpliga på avgasstörning och ljud från internt system som A / C.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten av det planerade arbetet är definitionen av lättvikt alternativ för akustiska behandlingsmetoder för lågfrekventa ljud i fordon. De utvecklade lösningarna omfattar effektiv aktiv ljudkontroll i cockpiten och metamaterialdämparen för flödesinducerat ljud. Dessa tekniker kommer att stödja elektrifiering av fordonsflottan genom att tillåta liknande eller bättre ljudkomfort medan under tiden minskar vikten av ljudisolering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket relaterade till projektets tre huvudmål. Varje arbetspaket utförs av ett specifikt team. Både numeriska och experimentella aktiviteter planeras för varje arbetspaket. Demonstratör planeras för aktiviteter som handlar om utveckling av metamaterial dämapre. Framstegen för varje arbetspaket kommer att rapporteras till och diskuteras med den berörda arbetsgruppen i Center of Excellence ECO2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.