Avancerade akustikmetoder för kontroll av lågfrekventa buller i fordon

Diarienummer 2018-02041
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla innovativa metoder för bekämpning av lågfrekventa ljud i lätta fordon. Projektet har lett till nya optimeringsprocesser och algoritmer för Aktiv Ljud Kontroll av vägbuller. Dessutom, har en ny patenterad koncept för ljudabsorbenter baserade på metamaterial har utvärderats i projektet. Validering med hjälp av 3D printade prototyper har visat en stor potentiell för ljuddämpare applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har lett till framtagning av lättvikt alternativ för akustik behandling för lågfrekventa ljud i fordon. DE utvecklade lösningarna omfattar effektiv aktiv ljud kontroll i cockpiten samt ljuddämparkoncept för flödesinducerat buller.Dessa tekniker kommer att stödja elektrifiering av fordonsflottan genom att öppna för bättre ljudkomfort utan att leda till ökad vikt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har delats i 3 delprojekt. Varje delprojekt utfördes av en särskild projektteam. Delprojektet kring val av referens för aktiv ljud kontroll av vägbuller, ledde till en exam-arbete utfört av en KTH student. Projektets huvudleveranserna är tre tekniska rapporter. Två av dessa rapporter bifogas som bilagor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.