Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 3 186 151 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juli 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-01460sv.pdf (pdf, 72 kB)

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2009-01460

Statistik för sidan