Avancerad Trajektoriekontroll för tunga fordon, förstudie

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 3 186 151 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juli 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI