Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad dataanalys och digital tvilling vid kontinuerlig produktion av biologiska läkemedel och vacciner

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - september 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Syfte och mål

Projektet skall demonstrera integrationen av avancerad dataanalys och digital tvilling vid kontinuerlig produktion av biologiska läkemedel och vacciner. Projektet utvecklar teknik för att generera, lagra, hantera, analysera, modellera och utnyttja prestanda- och kvalitetsdata för en effektivare läkemedels- och vaccinproduktion. För ökad spridning kommer resultaten att demonstreras på en industriell process i lab-skala för att illustrera avancerad kvalitetsanalys vid autonom produktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektets delmål är följande: genomföra en demonstration som illustrerar autonom produktion med integrerad automatisk kvalitetsanalys, demonstration av avancerad dataanalys och automatisk kvalitetskontroll vid autonom produktion, demonstration av konceptet digital tvilling för övervakning och styrning av produktkvalitet och produktion, publikationer och presentationer av avancerad dataanalys och digital tvilling vid kontinuerlig produktion av biologiska läkemedel

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket. Arbetspaket 1 är fokuserat på att genomföra fysiska demonstrationer i lab-skala av projektets huvudresultat. Detta innebär att integrera och automatisera avancerad analys- och sensorteknik vid kontinuerlig produktion. Arbetspaket 2 fokuserar på att lagra, hantera och analysera avancerade sensordata medan Arbetspaket 3 handlar om att studera implementering av digital tvilling, dvs modellbaserad teknik, vid kontinuerlig produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2022

Diarienummer 2022-01477

Statistik för sidan