Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AutoWEEEdakt

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Cirkulär ekonomi
Bidrag från Vinnova 1 892 000 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla ett AI-baserat bildigenkänningssystem som tillsammans med mänskliga processoperatörer identifierar elektronikavfall i ett kontinuerligt flöde. Syftet med detta är att effektivisera det så kallade förbehandlingssteget vid återvinning av elektronikavfall för att bl.a. ge högre materialåtervinningsgrader, öka processäkerhet och förbättra arbetsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Vid avslutat projekt ska ett AI-baserat bildigenkänningssystem för identifiering av elektronikavfall ha utvecklats. Över tid ska systemet kunna identifiera redan kända produkter och endast lämna produkter som ej tidigare kommit in i avfallsflödet. Förutom att antalet operatörer kan reduceras, och därmed användas i andra delar som är särskilt svåra att automatisera, förväntas projektet bl.a. resultera i högre materialåtervinningsgrader samt ökad processäkerhet och ge bättre arbetsmiljö hos elektronikåtervinnare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket innehållandes projektledning samt en nedbrytning av utvecklingsarbetet i form av datainsamling, utveckling av mjukvara för produktkategorisering samt bildigenkänningsalgoritm, integrering av utvecklat system och avslutningsvis en kommersialiseringsplan. En viktig del i utvecklingsarbetet kommer ske vid Mirecs respektive El-Kretsens anläggningar. Utveckling av algoritmer och mjukvara kommer att ske vid Chalmers industriteknik. OP teknik kommer att planera och ge förslag för automatisering av systemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 mars 2022

Diarienummer 2020-02848

Statistik för sidan