Autonomous vehicles: challenges for road safety analysis

Diarienummer 2016-04126
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Vidareutveckla min kompetens samt utöka mina kvalifikationer inom undervisning, ledarskap och analysmetoder genom samarbete inom utbildning och metodutveckling för transportområdet.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av autonoma fordon uppmanar till att fokusera på transport som ämnesområde för datavetenskap och vidareutbildning. Med detta forskningssamarbete förutser jag att Sverige kan behålla sin ledande roll inom trafiksäkerhet och driva utvecklingen av säker autonom körning hand i hand med USA. Planen är även att utveckla en kurs i analytiska metoder för transportinformation som gör att forskningsresultaten kan omsättas i praktiken. Kursen riktas till mastersstudenter och doktorander vid Chalmers och University of Michigan samt personal inom bilindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Samarbetet har starkt stöd av Chalmers Styrkeområde Transport, institutionerna för Tillämpad mekanik och Matematisk statistik samt SAFER och UMTRI (The University of Michigan Transportation Research Institute). Jag kommer att arbeta i nära samarbete med forskare från dessa avdelningar speciellt när jag besöker dessa under längre perioder av mitt projekt. Dessa längre besök kommer att möjliggöra att jag kan fokusera på forskningsfrågorna i detta projekt och utveckla mina färdigheter inom undervisning tillsammans med mina samarbetspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.