Autonomous vehicles: challenges for road safety analysis

Diarienummer 2016-02599
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 42 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta planeringsanslag var att utveckla ett komplett och framgångsrikt anslagsförslag till VINNMER för inkommande mobilitet till Sverige. Det fullständiga förslaget lämnades in i början av september.

Resultat och förväntade effekter

Genom personliga möten kunde forskningsinriktningen för inkommande mobilitet utvecklas och forskningsmålen förtydligas. För att forskaren skall kunna fortsätta sin akademiska karriär är det viktigt att meritera sig inom pedagogik och undervisning. Ett förslag har under början av september lämnats in till Mobility for Growth Incoming där utmaningar kring autonom körning och de nya analysmetoder som krävs för att förstå trafiksäkerheten utvecklats. Denna forskning skall ligga till grund för kurs för mastersstudenter, doktorander och anställda inom industrin.

Upplägg och genomförande

Forskaren besökte Sverige i juni. Hon träffade forskningskollegor från Chalmers, SAFER och industripartners för att arbeta fram detaljer i de mål som ingår i ansökan om mobilitet till Sverige. Ansökan fokuserar på de nya utmaningarna inom trafiksäkerhetsanalyser som autonoma fordon medför. För att tillgodose behovet av utökade kvalifikationer i pedagogik, har relevanta kurser för Diploma of Higher Education inom Chalmers identifierats. Baserat på forskningen inom området har behovet av framtida analytiker identifierats och en kurs skall utvecklas med forskare på Chalmers.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.