AutoMed - Automation within Specialized Care

Diarienummer 2016-00661
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

AutoMed ska initiera och driva innovationsprojekt utifrån patienters och sjukvårdens behov. De produkter och tjänster som utvecklas stärker svenskt näringsliv med nya affärsområden och ökad export samtidigt som svensk sjukvård effektiviseras, jämlik tillgång till sjukvård säkras, patientnöjdheten ökar och hållbara hälso- och sjukvårdssystem skapas.

Förväntade effekter och resultat

De beräknade effekterna av att införa automation och robotlösningar i sjukvården är betydande. I Sverige, liksom i andra delar av världen, ägnar kliniker avsevärd tid åt repetitiva, manuella och administrativa uppgifter. Jämförelse med andra branscher som t.ex. processindustrin visar stor potential att signifikant sänka kostnader och öka kvalitet. Förväntat resultat av AutoMed är att öka specialistsjukvårdens effektivitet med 20% (minskad kostnad per patient) fem år efter avslutat följdinvesteringsprojekt, på längre horisont kan målet vara ännu högre.

Planerat upplägg och genomförande

Ambitionen är att tänka utanför traditionella initiativ genom att kombinera spetskompetens från svensk sjukvård, industri/automation, medtech, mätteknik och gaming. Ett konsortium har bildats av två universitetssjukhus, ABB, KTH, SwedishMedtech, SP och SMEs. Utmaningen är att utvärdera möjligheten till ökad process-automation inom sjukhusövergripande kapacitets- och produktionsstyrning. Två delprojekt fokuserar initialt på robotisering av stödfunktioner, som automatisering av delmoment inom sterilteknik och ökad labbautomation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.