Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

AutoMed - Automation within Specialized Care

Diarienummer
Koordinator Hitachi Energy Sweden AB
Bidrag från Vinnova 7 822 733 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

AutoMed har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen av automationslösningar inom sjukvård med ambitionen att tänka utanför traditionella initiativ genom att kombinera spetskompetens från svensk sjukvård (via två universitetssjukhus), klassisk industri och automation, medtech, mätteknik o gaming. Utmaningen var att utvärdera möjligheten till ökad process-automation inom sjukhusövergripande kapacitets- o produktionsstyrning. Två delprojekt fokuserade på robotisering av stödfunktioner, som automatisering av delmoment inom sterilteknik och ökad labbautomation.

Resultat och förväntade effekter

Process automation: Resultat av den sammanhängande visualiseringen visar bl.a. på behov av var i patientflödet och hur olika beslutsstöd kan utvecklas, samt på hur mätning av patientväntetid och kallelse av patient skall kunna förbättras. Robotautomation: En robotapplikation för ompaketering av ostrukturerade kirurgiska instrument antas leda till en minskning av repetitivt manuellt arbete och förbättrad ergonomi, och öka ökad arbetsnöjdhet. Robotapplikationer för sputumtvätt och stämpling av agarplattor antas leda till en minskning av repetitiva uppgifter.

Upplägg och genomförande

Process automation: En viktig komponent för framtagning av analysverktyget är tillgång till ett väldefinierat patientflöde. Resultatet ledde till ett försök att definiera patientflöde för en specifik diagnosgrupp. Robotautomation: Inom sterilverksamheten är förbättringar av robotprestandan är nödvändig för att applikationen ska kunna användas i produktion. Applikationerna för labb visar att uppgifterna kan utföras av en YuMi. Viss vidareutveckling krävs för produktionsanvändning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2016-00661

Statistik för sidan