Automatisk undanmanöver vid osymmetrisk frontalkrock, del 2

Diarienummer 2011-03660
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 186 750 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2011-01835-en

Syfte och mål

Det föreslagna projektet kommer att utforska möjligheterna för bilar att autonomt utföra en undanmanöver genom en sekvens av styrning och/eller bromsning efter detektion och analys av avstånd och vinkel till i det motsatta körfältet kommande fordon som inkräktar på det egna fordonets körutrymme.

Resultat och förväntade effekter

Projektets förväntade resultat är i första hand i form av ny kunskap inom aktiv säkerhet och mer specifikt inom kategorin small overlap. Grundläggande förståelse om kravsättning på nya och/eller utvecklade bildbehandlings-algoritmer kommer att ge goda möjligheter att utöka bilens förmåga att minska konsekvenserna av eller (på sikt) helt undvika olyckor. Studier av fordonsdynamiken kommer att ge kunskap om hur fordon kan styras och/eller bromsas under mycket korta tidsförlopp

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre faser där fas ett är tänkt som en förstudie där tekniska förutsättningar skall klarläggas genom orienterande prov på provbana tillsammans med simulering av fordonsdynamiken. I fas två kommer nödvändiga provfall att etableras tillsammans med konceptstudier av kameraalgoritmer. Fas tre är i huvudsak en valideringsfas där funktionaliteten skall konfirmeras. Här ingår också installation av systemet i en demobil.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.