Automatisk plattsättning

Diarienummer 2014-01785
Koordinator CBOT AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en funktionsprototyp för en plattsättningsmaskin samt testa och utvärdera den i fält. Detta mål är uppfyllt och resultatet från fälttesterna ser mycket lovande ut. Vi har genom detta projekt fått ett mycket bra utgångsläge för att gå vidare med produktutvecklingen av denna maskin för att sedan ta oss an en internationell marknad för plattsättningsmaskiner som värderas till 5.4 miljarder dollar per år.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har vi lyckats eliminera de flesta tekniska risker som identifierades vid projektstart. Ett flertal uppfinningar har identifierats och arbetet för att skydda dessa uppfinningar är påbörjat. Under fälttesterna har vi haft mycket givande diskussioner med plattsättare, vilket säkerställer att vi i det fortsatta arbetet utvecklar en produkt som på bästa sätt uppfyller kundens behov. Samtidigt med utvecklingsprojektet har vi analyserat den internationella marknaden som visar på stor potential och vi har redan hittat flera intressenter för denna maskin utomlands.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av CBot, men med en kontinuerlig dialog med plattsättare från en av Sveriges största plattsättningsentreprenör för att ha ett tydligt kundfokus i utvecklingen. Under utvecklingen har vi successivt ökat på funktionaliteten och svårighetsgraden för att nå de olika milstolparna; demonstrator, rörlig demonstrator och funktionsprototyp. Testning och utvärdering har skett kontinuerligt. Under fälttesterna har vi även haft samarbete med SBUF och representanter från Skanska, Strabag, samt branschorganisationerna Golvbranschen och Byggkeramikrådet.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.