Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att skapa ett system för automatisk detektion av spårskador. Målet med projektet var att skapa en datamängd via magnetfältsmätningar för att utreda möjligheten att detektera skador i befästningar, att detektera defekter på isolskarvar samt detektera skador på rälshuvudet. Målet med projektet var också att utveckla algoritm för detektion av dessa skador. Målen uppfylldes med avseende på detektion av befästningar och skador på rälshuvud.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har en datamängd med olika befästningstyper, skarvar och spårskador skapats. Magnetfältsmätningarna som utförts har visat på möjligheten att detektera olika typer av befästningar, isolskaravar och rälsskador. En första variant av algoritm för detektion av dessa komponenters status har utvecklats där fokus har legat på befästningsanomalier. Resultatet visar på potentialen att kunna utföra inspektioner av befästningar och spårskador från tåg i drift.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i följande delar. Mätning av magnetfältssignaturer, analys av signaler och utveckling av algoritm för detektion av spårskador. Mätningar utfördes av en specialbyggd teststräcka på 25 m samt ute i fält. Fältmätningarna gav information om verkliga skador medans testräckan kunde användas för analys av olika befästningstyper. Genom att demodulera den uppmätta magnetfältssignalen på olika sätt kunde olika skador identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03306

Statistik för sidan