Automatisering för ökad tillgänglighet?

Diarienummer 2016-02646
Koordinator NORCONSULT ASTANDO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 397 100 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - våren 2016

Syfte och mål

Nyttor med automatisering för blinda och personer med synnedsättning har identifierats. Ett verktyg för att jämföra hur nyttan av dagens transportsystem upplevs jämfört med framtida mobilitetslösningar har utvecklats. Detta möjliggör utvärdering av hur en framtida mobilitetslösning kan bidra till bättre tillgänglighet för en användargrupp. En workshopbaserad metod förordas för att identifiera nyttor för valfri användargrupp, efter att i detta projekt ha blivit tillämpad med en grupp blinda, personer med synnedsättning och rullstolsburna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat 13 nyttor som användargruppen associerade med automatiserade fordon. I projektet har gruppens medlemmar också betygsatt dessa nyttor för att indikera hur viktig (0-10) var och en av nyttorna är i deras dagliga resande. Genom att jämföra dessa betyg (och aggregerade betyg) med upplevelsen av en ny mobilitetslösning, är det möjligt att skräddarsy framtida mobilitetslösningar för en specifik användargrupp. Alla projektparter visade ett stort intresse för att använda resultaten i sin affärsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två parallella processer, en där användargruppen gav input kring sina behov och erfarenheter genom en serie workshops, och en där projektgruppen analyserade workshopresultaten. Workshopserien använde Norconsults innovationsprocess och Design Thinking för att genom en användarcentrerad metod identifiera nyttor som automatiserade transporter kan medföra. Baserat på dessa nyttor, uppskattade användarna hur viktiga var och en av dem är i deras dagliga resande. Vikterna använder sedan för att analysera vilken nytta en ny mobilitetslösning kan ge.

Externa länkar

Projektsida i Drive Sweden-portalen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.