Automatisering av fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-00104sv.pdf (pdf, 372 kB)

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2009-00104

Statistik för sidan