Automatisering av fordon

Diarienummer 2009-00104
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI