Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserade logistiktjänster 1.2

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Automatiserade transporter behöver sättas i sitt sammanhang för kunna analyseras och för att förstå dess samhällseffekter. Projektet har utforskat kopplingen mellan mobilitet av personer och gods med avseende på e-handel. Målet var att beskriva use case samt formulera ett ramverk för fortsatt effektanalys i enlighet med den metodik som arbetas fram i projektet SEVS för AD.

Resultat och förväntade effekter

Ett övergripande ramverk för vidare systemanalyser har tagits fram, liksom en mätmatris för bottom-up resp top-down analyser. Resultatet knyts ihop med tidigare SEVS-projekt genom kopplingen till Drivkraftsmodellen och sex dimensionerna, Use Casen med aktörerna (perspektiven) och deras interaktion med transportsystemet, samt med analysnivåerna; Micro-, Meso- och Macro-level.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt relevanta delar av metodiken The SEVS Way. State-of-the art har främst utförts genom egna studier. Insamling av data och ny kunskap har skett genom workshops och personliga interjuver med representanter från flera relevanta perspektiv (kund, OEM, retailer, stad, logistikföretag m fl).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05312

Statistik för sidan