Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad processrengöring i livsmedelsindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Studiens syfte var att säkerställa teknisk genomförbarhet samt utreda marknadspotential och förutsättningar inom livsmedelsindustrin för en rengöringsrobot. Studien har utrett projektutformning samt skapat en god grund för genomförande av ett efterföljande FUI-projekt. Studien har nått samtliga mål: Beslutat om på vilket sätt konsortiet vill gå vidare; Kompletterat FUI-projektgruppens kompetens; Skapat genomförande- och tillgodogörandeplan, och; Identifierat slutanvändare och IP-förutsättningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av en hygieniskt utformad robot lämplig för rengöring inom livsmedelsindustrin, som arbetar sida vid sida med människor kommer att: Reducera antalet arbetsmiljömässigt slitsamma moment; skapa en mer kvalitetssäkrad hygien i livsmedelsindustrin; minska överutnyttjandet av vatten, energi och kemikalier; vara ekonomiskt lönsam för livsmedelsföretagen. Utvecklad i Sverige, kommer roboten stärka traditionellt starka svenska industrigrenar inom automatisering och utrustningstillverkning.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts via en serie av gemensamma möten för öppen diskussion och kunskapsspridning bland deltagarna. Mellan mötena har deltagarna enskilt arbetat med detaljarbete kring respektive kunskapsstyrkor i relation till konceptet. Studiens parter hade till en början en varierande insyn i komplexiteten, tidshorisonten och svårigheter kring övriga partners utvecklingsområden. Vid slutet av studien råder god förståelse för samtliga deltagare kring hela utvecklingsbilden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02780

Statistik för sidan