Automatiserad och modellbaserad verifiering och validering av funktionell säkerhet

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - A1-2 TQAAL
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI