Automatiserad och model-baserad verifiering och validering av funktionell säkerhet, del 2

Diarienummer 2011-03580
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Syfte och mål

Utveckla metoder för att effektivt kunna utveckla, integrera och analysera nya säkerhetssystem genom förbättrade felmodeller på systemnivå, systematisk säkerhetsanalys baserad på arkitekturmodeller och genom att möjliggöra tidiga samt kontinuerliga påverkans-/avvägningsanalyser. Utveckla en säkerhetsprocess som är tätt integrerad med den funktionella utvecklingsprocessen baserat på en enhetlig annoterad arkitekturmodell. Stärka kompetens och kunskap, genom ett industridoktorand projekt.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är både av akademisk och industriell karaktär och kommer att förbättra kvalitén och effektiviteten när komplexa, distribuerade och säkerhetskritiska system skall utvecklas, verifieras och valideras. Systemingenjörer kommer att utnyttja resultatet i sin utvecklingsprocess för att bättre hantera krävande utvecklingsuppdrag. Projektet drivs som ett doktorandprojekt vilket innebär att resultatet kontinuerligt kommer att presenteras via publikationer och konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i deluppgifter med tydliga projektmål. En styrgrupp är utsedd för att kontrollera/styra framskridandet av projektet. Metoder och processer kommer att utvärderas, genom applicering på ett distribuerat säkerhetskritiskt system (hybrid control). Resultaten, erhållen effektivitet och kvalitet kommer kontinuerligt att utvärderas och jämföras med dagens dokumentdrivna utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.