Automationen Randvillkor (ARV) - 2015

Diarienummer 2014-05578
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 933 823 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2014-03964-en

Syfte och mål

Projektet har tillkom för att skapa en samverkansplattform för svensk industri verksam inom området Automatiserade Fordon (AF). Fokus är att belysa områden bortom tekniken och där de olika parterna har gemensamma intressen. Detta kan t.ex. vara V2V kommunikation, lagstiftning, infrastruktur, social acceptans av AF mm. Projektet har också haft till uppgift att informera intressenter inom samhälle, industri och akademi genom att belysa respektive område i form av seminarier och publiceringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har under åren 2013 - 2015 hållit ett antal öppna seminarier inom områden som som utmanar tekniken kring fordonsautomation, eller områden där tilliten till automation kommit längre än inom fordonsindustrin. Några exempel är robotkirurgi, risk för åksjuka i automatiserade fordon, piloter och autopiloter, automatisering inom jordbruk mm. Dessa seminarier har varit väl besökta och uppskattade. Det finns idag andra forum för samverkan och då projektet nu avslutas kommer kompetens och fokusområden att föras över till bland annat SAFER och DriveSweden.

Upplägg och genomförande

I de tidigare skedena av projektet användes workshops som medel för att finna lämpliga fokusområden. Därefter genomfördes ett antal studier, bland annat en omfattande omvärldsanalys, inom ramen för projektet med målsättning att leda till konkreta ansökningar i samverkan mellan industri och akademi. För närvarande ligger en ansökan hos TRV (portfölj 9 - luftfart) avseende ökad säkerhet på flygplatser genom ICT-teknologi. Möten inom ledningsgruppen (ca 4 ggr/år) har varit uppskattade då de erbjudit en möjlighet att informellt diskutera utmaningar för industriparterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.