Automation Region

Diarienummer 2015-07055
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Future Automation Region (FAR) är en virtuell och fysisk innovationsplattform där små och medelstora företag (SME) möter stora bolag, akademi och offentlig sektor i gemensamma, branschöverskridande och tvärvetenskapliga projekt. Här föds och utvecklas hållbara och innovativa lösningar som möter våra stora samhällsutmaningar. I en allt mer automatiserad värld har människans roll förstärkts och vi tar viktiga steg mot ekologisk och social balans. FAR är för automationsindustrin vad Paris en gång var för konstnären en plats att samlas på, det är här det händer!

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat år 2020: 1000 personer från näringslivet, 100 personer från offentlig sektor, 100 forskare, 300 studenter och 200 företag involverade i olika typer av projekt och studier Behovsundersökt 250 företag, genomfört 40 förprojekt, 20 FoI-projekt (1-5 år), skapat 10 testbäddar i industriell, akademisk och offentlig sektor 10 nya produkter eller tjänster, 4 patentansökningar och 20 prototyper 50 akademiska publikationer och 20 samarbeten med internationella miljöer

Planerat upplägg och genomförande

Future Automation Region utgår från befintliga medlemsdrivna utvecklingsgrupper men där gruppen som fokuserar på forskning och innovation tar ett huvudansvar. Automation Regions styrelse består av representanter från hela triple helix och fungerar som en styrgrupp för projektet. FAR kommer att arbeta med att skapa branschöverskridande och tvärvetenskapliga mötesplatser som genererar forsknings- och innovationsprojekt, ökar tillgängligheten till testbäddar inom akademi och industri samt ökar kommersialiseringsgraden.

Externa länkar

www.automationregion.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.