Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automation Region

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Betydande steg mot målet att vara Europas ledande automationskluster år 2026 har tagits. De tre delmål: 1) uppbyggnad av organisation och verksamhet för implementering av strategin, 2) säkerställande av systemintegratorrollen genom uppbyggnad av såväl det regionala som det nationella ekosystemet samt 3) identifiering av verksamhetsmål baserade på samhällsutmaningarna i Agenda 2030 har integrerats i en handlingsplan för att överbrygga gapet i den s.k S-kurvan som beskriver paradigmskiftet vid övergången till framtidens digitala industrisamhälle.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samarbetet med övriga aktörer har stärkts. Samverkansavtal har ingåtts med Synerleap, Create, övriga Vinnväxtinitiativ, regionens aktörer och nationella aktörer som RISE och SISP. Expo, Summit, Frukostmöten, Do-tanks, DigiCore har utökats och drar till sig alltfler besökare. Utvecklingsgrupperna har stärkts och fått en nystart. Företagsbesöken har utökats, inkl behovsanalyser. Breddad kommunikation. Nya internationella samarbeten, nya samarbeten inom innovationssystemet ger nya ingångar för företagen och en ökad förståelse för vikten av att arbeta med dessa frågor.

Upplägg och genomförande

Initiativet har skapat en organisationsstruktur där man kopplar ihop kompetenser från olika aktörer på ett hållbart sätt. Aktiv styrelse med strategiinternat två ggr/år Utvecklingsgrupper med stort deltagande av företagen Processledning med bred kompetens Fysiska mötesplatser (expo, frukostmöten, summit etc) Samarbeten med andra parter Uppföljningsmöten varje måndag i processledningen Projekt för samverkan (i stort sett alla projekt som vi gör eller deltar i) Experiment och risktagande, att våga lyckas och misslyckas Sprider informationen brett

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-07055

Statistik för sidan