Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automation inom Högspecialistsjukvård

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen, Huddinge
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Målet för projektet var att generera minst fyra radikala automationsprojekt, samt identifiera kompetenser för genomförandet, som kommer effektivisera sjukvården och skapa ett hållbart sjukvårdssystem. Under initieringsprojektet identifierades ett trettiotal möjliga robotapplikationer samt idéer kring vidare automation av sjukhusets processer. Dessa idéer utvärderades efter ett flertal kriterier och fyra potentiella applikationer valdes ut som de mest lovande.

Resultat och förväntade effekter

De beräknade effekterna av att införa robotlösningar och automation i sjukvården är betydande. I Sverige liksom i andra delar av världen, spenderar kliniker avsevärd tid på rent administrativa uppgifter och inte med patienten där den stora delen av patientvärdet skapas. Med ökad effektivitet i högspecialiserad vård och ett bättre utnyttjande av befintliga resurser, kommer patientnyttan att öka i form av högre kvalitet på vården.

Upplägg och genomförande

I projektet genomfördes en omfattande behovsanalys och idé-generering i sjukhusmiljö med en rad olika avdelningar/kliniker på Karolinska. Studiebesök och workshops genomfördes tillsammans med klinisk och teknisk personal och total bidrog över 50 deltagare från de olika partnerna med sin kunskap. En marknadsanalys genomfördes för att undersöka möjligheter och internationell potential för nya robot- och automationslösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04310

Statistik för sidan