Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2)

Diarienummer 2018-03344
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 9 998 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (autumn)

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom ökad automation inom skogsbruket skapa en säkrare och mindre fysiskt belastande arbetssituation och ökad produktivitet på systemnivå. Produktiviteten ska bli mindre beroende av operatörens erfarenhet och förmåga att manövrera i terrängen. Ökad automation möjliggör attraktivare arbetsmiljö och bidrar till att attrahera både kvinnor och män. Målsättningen i projektet är att ta fram teknik för och demonstrera tre produkter, AutoSafety, AutoDrive och AutoRemote. Varje produkt är steg på vägen mot ett automatiserat terrängarbete.

Förväntade effekter och resultat

Ökad automation leder till bättre arbetsmiljö och underlättar rekrytering av nya maskinoperatörer via sänkt arbetsbelastning och i förlängningen genom möjlighet att övervaka och styra på distans. Optimering och planering med digitalt kartstöd kommer att minska markpåverkan i känsliga områden och optimerad rutt ger lägre bränsleförbrukning. Långsiktiga effekter är således ökad hållbarhet i skogsbruket och stärkt nyttjande av skogsråvara som alternativ till fossila material. Samtidigt stärkas Sveriges roll som världsledande inom terrängmaskinteknologi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i bred samverkan med parter från såväl universitet, skogsmaskinstillverkare, It-bolag samt skogsföretag, vilka representerar slutanvändarna. Forskningen på de fyra universiteten innefattar specialkompetenser som hinderdetektion, autonoma fordon, arbetsmiljö och systemanalys. Maskintillverkaren har en central roll i projektet och kommer att implementera resultaten i sin maskin. Projektet styrs av en grupp sammansatt av representanter från skogsbranschen, tillverkare och akademi. Skogforsk är projektägare och koordinerar projektet.

Externa länkar

Projektkoordinators hemsida, Nyheter och rapporter från projektet AUTO2 publiceras där.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.