Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2)

Diarienummer
Koordinator Stift Skogsbrukets Forskningsinstitut Skogfor - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 9 998 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har möjliggjort autonom terrängtransport genom att förbereda samhällsacceptans, påverka det regulatoriska landskapet samt identifierat och utvecklat tre nyckelfunktioner; persondetektion, navigering och planering samt fjärrstyrning. Kamerabaserad persondetektion har på ett trovärdigt sätt upprätthållit säkerheten runt maskin. Algoritmer för navigering och planering i terräng har implementerats i maskin med tillfredställande funktionalitet, och en operatörstation har utvecklats där maskinen kan fjärrmanövreras vid behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nu rullar en terrängtransportsmaskin autonomt, den planerar sin väg grovt med hjälp av nationell data över terrängen och finjusterar med hjälp av kamerasensorer. Persondetektionsalgoritmer söker efter människor i maskinens riskzon och stannar maskinen vid behov. Allt detta kan övervakas från en operatörsstation med 360gradersv vy runt maskinen. Tekniken från AUTO2 är bevisad och kommer att användas i nya satsningar inom automation i skogssektorn. AUTO2 har också påverkat regelverket och kommer fortsätta göra det efter projektet.

Upplägg och genomförande

Det är mycket svårt att skapa en helt autonom arbetsmaskin. Vägen dit enligt projektet är att delautomatisera funktioner tills vi uppnår full automation. Genom att jobba i ett distribuerat applikationsramverk har varje part kunnat utveckla delar oberoende av varandra, för att i slutet av projektet integrera lösningarna till en helhet. Tillvägagångsättet gör det möjligt för andra utanför projektet att testa delfunktioner i AUTO2s system. Projektet har också samlat en arbetsgrupp som kommer att fortsätta att arbeta med standardisering och regulatoriska frågor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2021

Diarienummer 2018-03344

Statistik för sidan