Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automated Vehicle Traffic Control Tower 2

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

- Öka kunskapen om hur ett kontrolltorn kan förbättra säkerheten, effektiviteten och effektiviteten hos automatiserade fordon. - Utveckla en integrerad testbädd baserad på de prototyper och delsystem som utvecklats av parterna tidigare. Vi har integrerat lösningar från Carmenta och KTH i en projektdemo. - Ge förslag på en arkitektur för ett system med automatiserade fordon och ett eller flera kontrolltorn, inklusive ansvar och informationsflöden. - Undersöka människans roll i trafiktornet när det gäller beslutsfattande och ansvar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ökad förståelse om kontrolltornet och ekosystemen runt det, om dess möjliga funktioner samt om ansvarsfördelning vid olika typer av beslutsfattande och styrning av uppkopplade och automatiserade fordon. Projektet har även bidragit till utvecklingen och implementering av en testbädd för att testa tekniska lösningar och koncept. Både de praktiska och de teoretiska resultaten tas vidare in i nya samarbeten och projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en teortisk del och en praktisk. Den teoretiska delen, som i stort har handlat om att skapa en gemensam förståelse för kontrolltornskonceptet, gjordes som en serie workshoppar med ingående partners, samt med intervjustudier. Den praktiska delen, där kontrolltornskonceptet omsattes i en demonstrator, gjordes främst i samarbete mellan KTH och Carmenta, men med input från övriga partner för att definiera arkitekturen och scenarierna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2022

Diarienummer 2019-02481

Statistik för sidan