AUTOMATED SAFE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEM

Diarienummer 2015-00611
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 10 260 542 kronor
Projektets löptid februari 2015 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2015-00017-en

Syfte och mål

Detta projekt tittar på möjligheten att öka både säkerheten och effektiviteten i transportsystem med hjälp av automatiserade fordon. Projektet kommer att testa systemet i två miljöer. En provplats kommer att vara inne i en gruva. Den andra provplatsen kommer att vara på allmän väg med hjälp av en sopbil. I gruvan kommer ett antal autonoma lastbilar skapa ett autonomt transportsystem. På allmän väg ska en sopbil flytta sig autonomt korta avstånd mellan soptunnor under tillsyn av operatören.

Förväntade effekter och resultat

Algoritmer och processer för optimering av autonoma transport system med både säkerhets och effektivitets aspekter. Projektet förväntas också öppna nya samarbets kanaler mellan svenska industriföretag för att realisera nya exportprodukter för den internationella marknaden. Dessa samarbeten kommer att stärka den Svenska exporten och därmed den Svenska ekonomin.

Planerat upplägg och genomförande

Det här projektet kommer att utveckla och verifiera teknologin på Asta Zero. I ett första steg validera i en gruva och i ett andra steg validera på allmän väg. Projektet använder agila utvecklingsmetoder med större uppdateringar ca var sjätte månad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.