Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 438 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projekter var att bidra med innovativa lösningar för att öka framförallt den sociala hållbarheten i utsatta stadsområden, tex miljonprogram. Vi har med våra innovativa förslag för odling under tak Alby och Holma lagt grunden till en fortsatt utveckling av lösningar som kan tillämpas både i befintliga och planerade städer i många länder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat: Ett konsortium med 14 aktörer har bildats, två platser i miljonprogram (Alby och Holma) har identifierats som lämpliga för odling under tak, dialog med potentiella användare har inletts, vissa tekniska utredningar har gjorts, omvärlden har scannats och marknadspotentialen bedömts. Effekten av detta är vi är väl förberedda för att fortsätta arbetet i ett steg 2 projekt där vi kommer att projektera, bygga och ta de två växthusen i bruk

Upplägg och genomförande

Flera metoder har använts: Möten och workshopar, totalt nio stycken Studiebesök, två stycken Sociala, tekniska och ekonomiska analyser (av urban odling och social hållbarhet samt av ett eventuellt växthus i Alby inkl. möjligheten att använda restvärme). Litteraturstudier, av vad som pågår internationellt , affärsmodeller samt av de sociala aspekterna på urban odling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00586

Statistik för sidan