Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0.

Diarienummer 2018-00786
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 958 036 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin