Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0.

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 958 036 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

Vårt projekt syftar till att forma rekommendationer för både attraktiva arbetsplatser och kompetensutveckling i en högteknologisk industriell kontext som präglas av Industri 4.0. Vi väljer att fokusera på framtidens kontrollrumsarbete och underhållsarbete då vi bedömer att dessa kommer att påverkas och behöva förändras av teknikutvecklingen. Den nya tekniken kommer att innebära att gränserna mellan arbetare, tjänstemän och entreprenörer förändras. Därför har vi ett helhetsperspektiv på arbetet och arbetsplatserna och inkluderar entreprenörerna.

Förväntade effekter och resultat

Några av projektets förväntade resultat är: En genomlysning av konceptet Industri 4.0 i metallindustrin. Visioner om framtidens attraktiva, jämställda och hållbara arbete för processoperatörer och underhållspersonal i metallindustrin och vad som behövs göras nu för att säkerställa en sådan utveckling. Rekommendationer för organisering av processoperatörs- och underhållsarbetet och av ett lärande i arbetet med inriktning på framtidens arbete i en högteknologisk kontext. En plattform för partssamverkan kring Industri 4.0.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt projekt är indelat i sju arbetspaket som delvis drivs parallellt. 1. Vad innebär Industri 4.0 för metallindustrin? 2. Hur kommer relationerna till entreprenörer att förändras? 3. Visioner för framtidens kontrollrumsarbete. 4. Visioner för framtidens underhållsarbete. 5. Hur kan ett lärande i arbetet organiseras? 6. Facket och Industri 4.0. 7.Summering och generalisering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.