Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiv råvaruförsörjning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien är att skapa en färdplan för fortsatt utveckling och att utveckla metoder som ska användas. I slutet av projektet ska det vara klart vilka malmbaser, metaller, produktionsvägar och processer som bör ingå i ett huvudprojekt samt vilka andra företag som bör bjudas in till projektet. Slutligen skall ett projektförslag för ett huvudprojekt utformas. Detta har skett och ett projektförslag bearbetas just nu för utlysningen som stänger 2015-03-10

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett ny kunskap som genererar en ansökan om huvudprojekt inom området, vilket var det förväntade utfallet.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget var att dela upp arbetet i tre Work package (WP:n) med möten i slutet på varje WP för att alla kunde diskutera igenom resultaten och planera fortsättningen på projektarbetet. Svaren och diskussionerna från dessa WP:n gav oss det material vi behövde för att klargöra hur en fortsättningsansökan skall se ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01906

Statistik för sidan