Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktiv och Innovativ Miljöteknik 3B (AIM 3B)

Diarienummer
Koordinator Västerås kommun - Västerås stad
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

AIM 3B har skapat en plattform för samarbete, konkretiserat vad miljöteknik innebär för områdets samt utvecklat systemlösningar för att öka implementeringen av miljöteknik. Kommunen har fått ökad förståelse kring fastighetsägarnas utmaningar kring miljöteknik. Fastighetsägarna har ökat intresset för att investera i rätt sorts miljöteknik som utvecklar fronten kring hållbara fastigheter. Koncept har utvecklats för området som knytpunkt för smarta lösningar inom energi, avfall och vatten. AIM 3B utvecklar även visualiserings- och dialogverktyg för en hållbar stad.

Långsiktiga effekter som förväntas

AIM 3B har utvecklat systemlösningar för utmaningsdriven utvärdering och satsning på miljötekniklösningar kring energi, avfall och vatten för fastighetsägare. Koncepten har utvecklats för att koppla samman fastighetsägares utmaningar med den senaste miljötekniken från forskning och svenska entreprenörer. Utveckling av visualiserings- och dialogverktyg skapar grunden för en ökad medvetenhet hos medborgare och hyresgäster kring hur de kan bidra till en hållbar stad och följa utvecklingen över tid.

Upplägg och genomförande

AIM 3B har utvecklat samarbetet mellan fastighetsägare, kommun och leverantörer i utvecklingen av exploaterad mark, ett samarbete som annars brukar begränsas till ny bebyggelse. Genom intervjustudier, omvärldsanalys och workshops har en fördjupad förståelse för hållbar stadsutveckling inom denna kontext utvecklats. De koncept som utvecklats genomgår i nästa steg en utvecklingsfas och implementering av lösningar kring energi, avfall och vatten utifrån fastighetsägarnas kartlagda utmaningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00794

Statistik för sidan