Attract (Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat)

Diarienummer 2014-04287
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 3 implementering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering (Fullständig ansökan 2014)

Syfte och mål

Baserat på de resultat från Attract B som konsortiet bedömt har störst potential för grön och socialt hållbar tillväxt, vidareutvecklas, testas och utvärderas innovativa varor och tjänster inom Attract C, i syfte att möjliggöra byggnation av hållbara, attraktiva livsmiljöer i kallt klimat.

Förväntade effekter och resultat

Attract C kommer bl.a. att leda till: 1) mer attraktiv och hållbar utformning av utemiljö i kallt klimat med avseende på stadsbyggnads- och dagvattenaspekter; 2) att passivhuskonceptet har utvärderats och vidareutvecklats vilket medför att boende i subarktiskt klimat anser att passivhus är ett attraktivt alternativ jämfört med konventionella byggnader; 3) att ingående kunskap om ett flertal produkters marknadspotential har tagits fram; samt 4) att delar av konsortiet via det djupa samarbetet inom Attract har identifierat nya innovativa gemensamma marknadsmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Attract C består av ett antal delprojekt som bl.a. omfattar vidareutveckling, testning och utvärdering av: 1) beslutsstöd för attraktiv och hållbar utformning av utemiljö i kallt klimat med avseende på stadsbyggnads- och dagvattenaspekter, 2) tre olika byggnadskoncept för kallt klimat, 3) innovativ infrastruktur, samt 4) verktyg för en snabbare och mer visuell plan- och byggprocess. Utöver huvudprojektledare och två projektkoordinatorer, bedrivs arbetet med en WP-ledare för varje delprojekt med ansvar för att driva arbetet framåt tillsammans med konsortieparter.

Externa länkar

www.ltu.se/attract

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.