Attract (Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Attract B utfördes i samverkan mellan 15-talet företag, två kommuner och ett 40-tal forskare vid Luleå tekniska universitet, som gemensamt utvecklade innovativa sektorsövergripande varor och tjänster för attraktiva livsmiljöer i kallt klimat inom fyra behovsområden: - attraktiva lågenergihus i kallt klimat (WP2), - attraktiv utemiljö i kallt klimat (WP3) - hållbara, integrerade energiförsörjnings- och VA-system i kallt klimat (WP4) samt - attraktiv och hållbar stadsutveckling i kallt klimat (WP5).

Resultat och förväntade effekter

Till stora delar nådde vi längre än vad vi hade föresatt oss vid projektstart. T.ex. hade vi redan från början av Attract B bl.a. avsett att arbeta med att utveckla varor och tjänster relaterade till attraktiva lågenergihus i kallt klimat, men att konsortiesamarbetet skulle leda till uppförandet av världens nordligaste passivhus i subarktiskt klimat var inget som vi från början hade kunnat förutse. Attract B har varit ett levande projekt, där vissa leveranser har utgått och andra har tillkommit, allt baserat på kommunernas och företagens behov.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom Attract B har skett inom 4 behovsområden, som identifierades genom en workshop med behovsägare under Attract A: - attraktiva lågenergihus i kallt klimat (WP2), - attraktiv utemiljö i kallt klimat (WP3) - hållbara, integrerade energiförsörjnings- och VA-system i kallt klimat (WP4) samt - attraktiv och hållbar stadsutveckling i kallt klimat (WP5). Arbetet har skett i tvärvetenskapliga och sektorsövergripande arbetsgrupper och har koordinerats dels av en projektledningsgrupp (WP1: Innovationsprocessen och projektledning), dels av respektive WP-ledare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01161

Statistik för sidan