attending AIMday Smart Industries Brazil event

Diarienummer 2016-02866
Koordinator Högskolan i Halmstad - CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research
Bidrag från Vinnova 13 576 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Resan till Brasilien planerades för att delta i AIMday-evenemanget och seminarium om autonoma system. Syftet med resan var att diskutera några av de frågor som identifierats av företag och utveckla möjlig samverkan mellan Högskolan i Halmstad och företagen. Evenemanget kommer att ge möjlighet att diskutera de industriella utmaningarna samt presentera vår kompetens inom området.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av evenemanget kommer att föra samman forskare från Sverige och Brasilien, samt svenska och brasilianska företag. Vi har undersöka möjlig samverkan mellan Högskolan i Halmstad och de företag som deltog, liksom några av de brasilianska universiteten.

Upplägg och genomförande

- Delta i AIMday evenemanget - Delta i seminarium om autonoma system - Uppföljning av kontakter från evenemanget

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.