attending AIMday Smart Industries Brazil event

Reference number 2016-02866
Coordinator Högskolan i Halmstad - CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research
Funding from Vinnova SEK 13 576
Project duration May 2016 - June 2016
Status Completed

Purpose and goal

Resan till Brasilien planerades för att delta i AIMday-evenemanget och seminarium om autonoma system. Syftet med resan var att diskutera några av de frågor som identifierats av företag och utveckla möjlig samverkan mellan Högskolan i Halmstad och företagen. Evenemanget kommer att ge möjlighet att diskutera de industriella utmaningarna samt presentera vår kompetens inom området.

Expected results and effects

Effekterna av evenemanget kommer att föra samman forskare från Sverige och Brasilien, samt svenska och brasilianska företag. Vi har undersöka möjlig samverkan mellan Högskolan i Halmstad och de företag som deltog, liksom några av de brasilianska universiteten.

Planned approach and implementation

- Delta i AIMday evenemanget - Delta i seminarium om autonoma system - Uppföljning av kontakter från evenemanget

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.