Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Att stärka den sociala väven

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE
Bidrag från Vinnova 1 464 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt samhälle står idag inför många sociala utmaningar. Dessa processer drivs av och driver på en växande segregation. Aktörer från privat och offentlig sektor, det civila samhället samt akademin måste bli bättre på arbeta med social hållbarhet utifrån olika platser behov och förutsättningar. Den Sociala Vävens mission är att bryta socialt ohållbara utvecklingsmönster genom att på 10 år bidra till att minst 100 grannskap blir socialt hållbara med hjälp av sociala investeringar och nya former av samverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den Sociala Vävens mission är att bryta socialt ohållbara utvecklingsmönster genom att på 10 år bidra till att minst 100 grannskap blir socialt hållbara med hjälp av sociala investeringar och nya former av samverkan. Detta förutsätter utvecklingen av nya sätt att mäta sociala effekter av investeringar(KPIer), utveckling av nya affärsmodeller, förändringar av policys och regelverk samt utveckling av nya former av platsbaserad samverkan mellan privat och offentlig sektor, det civila samhället och akademin.

Upplägg och genomförande

Under våren genomfördes en koalitionsprocess för att mobilisera intresserade aktörer. Här deltog över 50 aktörer från privat och offentlig sektor, det civila samhället och akademin. Syftet var att utforska drivkrafter och orsaker bakom segregation samt formulera förslag på missioner och aktiviteter som kunde ingå i ett programkontor. Allt material dokumenterades. En enkät till fastighetsägare vars innehåll också användes som underlag i ansökan. Efter sommaren skrevs en ansökan för ett programkontor med utgångspunkt i vårens arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2023

Diarienummer 2022-03665

Statistik för sidan