ATT LEDA UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

Diarienummer 2015-06527
Koordinator FRAMSHIP AB
Bidrag från Vinnova 544 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I föreliggande initiativ har vi samlat 15 UDI projektledare i samband med ett ledarutvecklingsprogram och -analys. Vi har över en 7 månadersperiod kunnat följa vad som händer i deras vardag, vilka utmaningar de möter, och hur de löser dem. Utifrån vårt arbete framträder tydlig bild att UDI-projektledarskapet i stor utsträckning är ett arbete som handlar om att över tid få till en balans mellan olika intressen, krafter, logiker och personer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framgångsrikt nått sitt mål vad gäller att ge stöd till UDI-projektledarna. Mest uppskattat har varit att ledarprogrammet givit möjligheter till en genomlysning av varje deltagande projekt, som annars inte hade varit möjligt. Vidare har deltagarna mycket uppskattat att få ´systematisk sparring´ av handledarna och de andra deltagarna. Initiativet har också framgångsrikt kunnat utveckla kunskap om UDI-projektledarrollen, och vad Vinnova framgent kan behöva stödja dessa personer med för att säkerställa framgång i UDI-projektet.

Upplägg och genomförande

Efter inledande dialog med uppdragsgivare och några utvalda projektledare designades fyra workshops om 2 + 1 + 1 + 1 dagar samt individuell avstämning före programmet. Metoden för kunskapsinsamling och design av ledarprogrammet kan likställas med aktionsforskning. Efter varje möte har en dialog förts i vilken omfattning innehållet behöver revideras. I den bilagda beskrivs design av ledarprogram samt den kumulativa process av kunskapsuppbyggnad som skett parallellt med genomförandet av programmet samt hur det har kunnat integreras i den pågående programutvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.