Athenapriset 2016

Diarienummer 2015-06751
Koordinator BONNIER BUSINESS MEDIA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Athenapriset är att stimulera verksamheter där klinisk forskning sker i samverkan mellan sjukvården, akademin och näringslivet Athenapriset består av ett forskning- och utbildningsstipendium på 150 000 kronor till den organisation som är huvudman för projektet. Priset utdelades i slutet av november 2016.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utsett en pristagare som genom samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv har utvecklat en metod, produkt eller teknik som åstadkommit nytta för sjukvård och patienter. Pristagarna utses av en jury med ledande företrädare för akademi, sjukvård och näringsliv. Årets Athenapristagare, Internetbehandling av social fobi och hälsoångest, uppfyller mycket väl kriterierna för priset.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts enligt plan med en nomineringsperiod som startade i april med en artikel och annons i Dagens Medicin och på dagensmedicin.se. Sista dag att nominera pristagare var den 10 juni och sedan fick juryn underlag för att välja ut ett urval kandidater som fick inkomma med en detaljerad beskrivning av sina projekt. Pristagarna utsågs vid ett jurymöte i oktober och i slutet av november presenterades pristagarna vid en prisceremoni i Stockholm i närvaro av ett 100-tal företrädare för svensk forskning.

Externa länkar

Artikel från Dagens Medicin om vinnarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.