Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återhus - att bygga hus av hus

Diarienummer
Koordinator Codesign Sweden AB
Bidrag från Vinnova 9 918 220 kronor
Projektets löptid februari 2021 - januari 2023
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet bidrar till en hållbar bygg- och fastighetsbransch och omställning till cirkulär ekonomi genom att ha: - Stärkt bolagens konkurrenskraft genom ett inkluderande innovationsarbete - Värderat fastigheter, återbruksprodukter och nya tjänster - Mätt minskning av miljöpåverkan och lyft sociala aspekter baserat på Due Diligence, ESG & Taxonomin - Säkrat kvalitet av material, tekniska, arkitektoniska, konstruktiva lösningar - Kartlagt byggprocessen för cirkulära materialflöden, Återhusprocessen - Verifierat tekniska lösningar & Återhusprocessen i pilotprojekt

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat och förväntade effekter är att skapa: - Ett ökat intresse av återbruk av tunga byggnadsdelar av stål och betong (fler byggherrar vill genomföra återbruk av byggnadsstommar) - Förutsättningar och underlag till affärsmodeller - Förutsättningar för uppskalning av återbruk av tunga byggnadsdelar, etablering av en återbruksmarknad - Förutsättningar för hållbar finansiering - Minskning av branschens miljöpåverkan: minskade uttag av jungfruliga resurser och avfallsmängder - Bidrag till bevarande av biodiversitet - Ökad social inkludering och hållbara städer

Upplägg och genomförande

”Återhus” är ett samverkansprojket som har levererat resultat i 11 arbetspaket inom följande områden: 1. Teknik och produkter (AP 4, 5, 6), 2. Affärsmodeller (AP 2), 3. Infrastruktur och produktionssystem (AP 5, 6) 4. Policy och regelverk (AP 3), 5. Kultur och värderingar (AP 1, 3 och 8). Arbetspaketen har baserats på behov och lösningar enligt projektets systemansats, förändringsmoment som krävs för branschens omställning. Samverkan, ett integrerat och inkluderande arbetssätt samt testning av lösningar i pilotprojekt har varit nycklar till framgång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2023

Diarienummer 2020-04171

Statistik för sidan