Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återhus - att bygga hus av hus

Diarienummer
Koordinator Codesign Sweden AB
Bidrag från Vinnova 9 918 220 kronor
Projektets löptid februari 2021 - januari 2023
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet ’Återhus att bygga hus av hus’ ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi. Projektet fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har oftast lång livslängd kvar vid rivning. Om vi kan tillgängliggöra dessa resurser kan vi bidra till att minska avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser från bygg- och fastighetsbranschen.

Förväntade effekter och resultat

·Verifiering av antaganden och lösningar i pilotobjekt ·En professionsöverskridande systematiserad process och standardiserade metoder för återbruk av tunga byggnadsdelar - Återhus ·Branschförändring, ny syn på rivningsobjekts potentialer genom kunskapsspridning, kompetenshöjning ·Tydliga ansvars- och ägandeformer ·Policypåverkan för att skapa incitament och stöd ·Ökad innovationsförmåga och möjliggörande av uppskalning av system för återbruk ·Förändrat konsumtionsbeteende där slutbrukaren accepterar omställning och efterfrågar återbruk

Planerat upplägg och genomförande

Projektet involverar en stor bredd av aktörer och kompetenser: akademi, forskningsinstitut, privata och offentliga fastighetsägare, konsulter, tillverkare och entreprenörer som representerar behovsägare, användare och möjliggörare. Projektparterna kommer aktivt att arbeta med inkludering och jämställdhetsfrågor. I projektet ingår testning och verifiering av lösningar i pilotobjekt i följande huvudmoment: demontering och kvalitetssäkring samt återbruk i om- och nybyggnation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2020-04171

Statistik för sidan