Återbruk av byggvaror och ökad materialåtervinning vid renovering av bostäder

Diarienummer 2014-01355
Koordinator SABO Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tävlingen har satt återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall i fokus. Vinnaren av tävlingen blev Renoveringssockeln, en produkt som är färdig för marknaden. Det är en resurseffektiv metod och det uppstår inget avfall vid renoveringen. En ytterligare finess är att renoveringssockeln fungerar som kabelgömma. Vinnaren presenterades på SABOs Fastighetsdagar med 370 deltagare, få en utställningsplats, samt bli omskriven i media. Vi har också på Fastighetsdagarna haft föreläsningar om avfall vid renovering och vikten av innovation.

Resultat och förväntade effekter

återbruk är idag småskalig, finns på en liten marknad som vänder sig främst till privatpersoner. Vi hade förväntat oss fler direkt användbara tävlingsbidrag att användas storskaligt. Erfarenheterna från tävlingen har väckt många frågor. Vilken strategi vi ska ha för att minska avfallet, men också var i byggprocessen det är effektivast att arbeta med minimering av avfall. Vi måste arbeta mer med frågan exempelvis med att fördjupa kunskapen hos våra medlemmar om bygg- och rivningsavfall. Nya idéer och insikter blir en följd av tävlingen.

Upplägg och genomförande

Byggbranschen är komplex, det finns många regler att följa både vad gäller säkerhet på byggarbetsplatsen men också kring kvalitet på byggvaror, och tidspressen är stor. Tävlingsformen och de tidsramar som Vinnova satt för den här innovationstävlingen var för snäva. Det behövs mer tid för att formulera en utmaning, kunskapsbristen är stor inom bygg- och rivningsavfall, det finns ingen marknad för återbruk. En tekniktävling hade kanske passat bättre. Framförallt har tidsbristen varit stor. Av se som ville tävla hävdade många att de inte hann. Se bilaga 2

Externa länkar

Artikel om vinnare reur2014 i Fastighet och bostadsrätt Webbplats för tävlingen.Här finns utmaningen, tävlande, resultat, jurymedlemmar mm Renoveringssockeln Nyhet på SABOs hemsida, vinnaren

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.