Återanvänding av bryggeridrav för bageri- och matproduktion

Diarienummer 2017-04522
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 811 260 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017