Återanvänding av bryggeridrav för bageri- och matproduktion

Diarienummer 2017-04522
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Tillgången till drav är enorm men dess använding inom mänsklig kost är till stor del outnyttjad. Detta på grund av att drav snabbt härsknar när det släpps från bryggerier och är en svårhanterlig råvara. Vår patenterade processteknik löser detta problem genom att förhindra härskningen av drav samt förädla den till en fördelaktig råvara inom matproduktion. Målet är nu att starta en småskalig prototypanläggning för marknadsföring och kartläggning av marknader, att hitta fungerande lösningar för använding av maskiner och processtekniker, samt utveckling av immateriella tillgångar.

Förväntade effekter och resultat

Det långsiktiga målet är att hitta samarbetspartner i olika länder. I Sverige och i Iran kan man komma igång med en prototypanläggning relativt snabbt, som grund för marknadsföring. Detta skulle bana vägen för en expansion till andra aktörer i övriga länder. Inom 5 år skulle man kunna återanvända spill från andra industrier, utöver drav, på ett smart sätt och öka marknadsandelar till andra industriländer. De sociala och miljömässiga fördelarna med att återanvända spill för matproduktion är många. Inom 5 år vill vi ha ett etablerat företag som kunder förknippar med sådana värderingar.

Planerat upplägg och genomförande

För att realisera innovationens fulla potential bör aktörer involveras så som entreprenörer, investerare och storföretag inom livsmedelsindustrin. Vi har redan inledande kontakter bl.a. med Arla, Axfood-kedjan, Unilever och Orklakoncernen. Startskottet för Fas 2 är att via en prototypanläggning marknadsföra och sälja dravmixen och produkter baserade på mixen och parallellt förhandla med större företag, som exempelvis ovannämnda. Dessutom är tanken med att koppla stora företag och aktörer i projektet att snarast möjligt kunna förstärka patentet som innovationen bygger på.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.