AstaZeroSim - Simulering av AstaZero

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 2 097 200 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2013-04715sv.pdf (pdf, 618 kB)

Syfte och mål

Projektet har belyst ett antal viktiga frågeställningar som kan kategoriseras i två grupper. En grupp av frågor behandlar problemet med att kvantifiera användbarheten av virtuella metoder och miljöer som syftas att användas som utbildningsplattform. Och den andra kategorin frågor tar itu med de problem som rör objektiv utvärdering av körutbildning, och någon pedagogisk verksamhet. Resultaten och erfarenheterna i projektet är litet steg mot en vetenskapligt grundad samsyn om hur en nationell samordnad utbildning.

Resultat och förväntade effekter

I utbildningen utryckningsförare används redan nu delar av de programmen utvecklades i AstaZeroSim projektet. Det förväntas att om ytterligare några år av utveckling, kommer dessa program fullt integrerade. Inblandningen i AstaZeroSim projektet har varit inspirerande för försökspersoner, forskningsutövare och utbildare. Samarbetet ses av alla parterna som stimulerande och det mycket intressant att se hur idéerna bär på lång sikt och i eventuella framtida studier.

Upplägg och genomförande

Den allmänna sammanfattning av projektet progression var att huvuddelen av förberedelser, utveckling och planering gjordes under 2014. Då hade vi en liten grupp åtta försökspersoner som gjorde tester i November 2014 som kan betraktas som en repetition, där vi kontrollerat alla utvecklade metoder, och identifierat vad som behövs förbättras, innan det stora testet 32 försökspersoner, i slutet av mars 2015. Detta ger totalt 40 försökspersoner som utgör källan för insamlade data som ska utvärderas med syftet att besvara de forskningsfrågor som ställs i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2013-04715

Statistik för sidan