Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASSUME: Assumption Management Framework for Automotive Embedded Software Development

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 5 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-02646sv.pdf (pdf, 335 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade flera delmål, beskrivna i projektbeskrivningen. Huvudmålet har varit att mildra problem pga av antaganden vid distribuerad mjukvaru-utveckling via ett ramverk för att hantera antaganden. Resultaten i projektet pekar mot att ett ramverk för antaganden inte är effektivt för att nå målet. Snarare har det visat sig vara korta, snabba, loopar med tidig testning av systemet för att både hitta och rensa ut felaktika antaganden. Ett ramverk har dock testats och resultaten är i linje med våran övertygelse. Målet har uppnåtts, men inte exakt som förutspåtts innan projektstart.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har stärkt förståelsen, och övertygelsen, för behovet av massiv och automatiserad testing inom mjukvaruutveckling. I en product som är så komplex som en modern premiumbil finns inte möjlighet att i analysfas kartlägga och dokumentera antaganden som gjorts. Istället måste dessa upptäckas genom provning, kontinuerlig och automatisk. Projektet har även studerat virtuell automatiserad provning (modellbaserad) av mekatronisk styrmjukvara samt organisationella glapp, mellan systemdesign och mjukvaruutveckling. Bägge har stryrkt R&Ds strategiarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförst som en serie av fallstudier och en enkätstudie, där man först börjat med att studera vilka typer av antaganden som görs och vad de har för effekt, sedan undersökt hur dessa bäst kan identifieras och lindras och slutligen vad som händer i organisationer som utvecklar automotive, eller komplexa mechatroniska, system när den typen av förändringar införs. En av dessa fall-studier har också varit för att testa ett ramverk för att hantera antaganden, tillsammans med ett forskarlag från Nederländerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2013-02646

Statistik för sidan